Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2016-02-08
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce.
Data publikacji 2016-02-08
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Wzór umowy - zał. nr 5.
 4. Zapytanie z dnia 12.02.2016 r. i wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 6. Zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

  Ilość odwiedzin: 60540