Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2016-06-10
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa trybun wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku LZS Sokolniki na działce o nr ewid. 1666/30 w miejscowości Sokolniki.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa trybun wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku LZS Sokolniki na działce o nr ewid. 1666/30 w miejscowości Sokolniki.
Data publikacji 2016-06-10
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 6 - Dok. projektowa.
 4. Załącznik nr 7 - przedmiar robót.
 5. Załącznik nr 8 - wzór umowy.
 6. Zapytanie z dnia 13.06.2016 r i wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 60533