Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2016-04-14
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.
Data publikacji 2016-04-14
 

Osoby:
Andrzej Paczkowski
Tel: (15) 83 62 075 wew. 12

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy.
 4. Załącznik do umowy.
 5. Załącznik 1-5.
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 60078