Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2016-04-08
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100122R (ul. 3 Maja, ul. Słoneczna) w Gorzycach w km 0+000 - 0+762 i remont drogi ?Na Bęca? w Trześni w km 0+033 - 0+187.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100122R (ul. 3 Maja, ul. Słoneczna) w Gorzycach w km 0+000 - 0+762 i remont drogi ?Na Bęca? w Trześni w km 0+033 - 0+187.
Data publikacji 2016-04-08
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 7 - wzór umowy
 4. Zał. nr 5 i 6 Dokumentacja projektowa - 3Maja-Słoneczna.
 5. Zał. nr 5 i 6 Dokumentacja projektowa - Na Bęca.
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 60153