Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2016-07-27
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa chodników przy drodze gminnej nr 100117R (na odcinku ul. Ks. A. Osetka w Gorzycach i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzycach (dz. nr ewid. 698) w km 0+000 ? 0+495.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa chodników przy drodze gminnej nr 100117R (na odcinku ul. Ks. A. Osetka w Gorzycach i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzycach (dz. nr ewid. 698) w km 0+000 ? 0+495.
Data publikacji 2016-07-27
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 8 - wzór umowy.
 4. zał. nr 6 i 7 - Dokumentacja-Chodnik Osetka Gorzyce.
 5. zał. nr 6 i 7 -Dokumentacja-Modernizacja Gorzyce.

  Ilość odwiedzin: 60064