Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Ogłoszenia i komunikaty 2020


Osoba odpowiedzialna za treść: Wójt Gminy Gorzyce mgr Leszek Surdy
Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2020-12-10
 
DziaĹ‚: Ogłoszenia i komunikaty 2020
Nazwa pozycji Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV w ramach zadania: "Budowa wyjść liniowych 15kV
Opis Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV w ramach zadania: "Budowa wyjść liniowych 15kV z rozdzielni stacji 110/15kV Gorzyce do linii Trześń-Stalowa Wola" przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 2409/3, 2409/4, 2408, 469/5, 470/6, 470/3, 473/1, 473/2, 474, 470/2, 498, 457, 499, 500, 503/1, 455, 456, 458/3, 445/7, 497, 496 w miejscowości Gorzyce w Gminie Gorzyce dla Spółki PGE Dystrybucja S.A.
Data publikacji 2020-12-10
 

Załączniki:
 1. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV w ramach zadania: ?Budowa wyjść liniowych 15kV z rozdzielni stacji 110/15kV Gorzyce do linii Trześń-Stalowa Wola?

  Ilość odwiedzin: 197253