Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
    Ogłoszenia i komunikaty 2023


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2023-02-10
 
DziaĹ‚: Ogłoszenia i komunikaty 2023
Nazwa pozycji Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce
Opis
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce


Link do załącznika graficznego zawierającego Kierunki Zagospodarowania przestrzennego:

Data publikacji 2023-02-10
 

Załączniki:
 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce
 3. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce
 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 5. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE
 6. Załącznik nr 1 do Prognozy Oddziaływania o Środowisko

  Ilość odwiedzin: 395344