Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Przetargi 2021


Osoba publikująca: Krzysztof Bartoszek
Data publikacji: 2021-08-02
 
Dział: Przetargi 2021
Nazwa pozycji Ogłoszenie o postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 38, 115, 172 (ul. Wiejska) w Sokolnikach oraz przebudowa ul. Strażackiej w Furmanach.
Opis Ogłoszenie o postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 38, 115, 172 (ul. Wiejska) w Sokolnikach oraz przebudowa ul. Strażackiej w Furmanach.
Data publikacji 2021-08-02
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa.
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 5. Specyfikacja warunków zamówienia 16.08.2021 r.
 6. Załącznik nr 5 - wzór umowy
 7. Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa 16.08.2021 r.
 8. Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.08.2021
 9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 10. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 11. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Ilość odwiedzin: 104142