Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Przetargi 2021


Osoba publikująca: Krzysztof Bartoszek
Data publikacji: 2021-03-25
 
Dział: Przetargi 2021
Nazwa pozycji Ogłoszenie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach.
Opis Ogłoszenie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach.
Data publikacji 2021-03-25
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 5 - wzór umowy.
 4. Zał. nr 6 - dokumentacja projektowa
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 6. SWZ 31.03.2021
 7. Zał. nr 5 - wzór umowy - 31.03.2021
 8. Zagospodarowanie Terenu.
 9. Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.04.2021 r.
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 11. SWZ 08.04.2021 r.
 12. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 13. Informacja z otwarcia ofert.
 14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 95767