Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Przetargi 2017


Osoba publikująca: Krzysztof Bartoszek
Data publikacji: 2017-08-23
 
Dział: Przetargi 2017
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg: ul. Zagłoby w Gorzycach w km 0+000 ? 0+165, nr 100128R w Motyczu Poduchownym w km 0+000 ? 0+222, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzycach (dz. nr ewid. 698) ? etap II w km 0+4
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg: ul. Zagłoby w Gorzycach w km 0+000 ? 0+165, nr 100128R w Motyczu Poduchownym w km 0+000 ? 0+222, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzycach (dz. nr ewid. 698) ? etap II w km 0+495 ? 0+825, utwardzenie placu na dz. nr ewid. 2049/4 we Wrzawach.
Data publikacji 2017-08-23
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. pecyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał nr 6 - wzór umowy.
 4. Zał. nr 7 i 8 - Dokumentacja projektowa.
 5. Informacja z otwarcia ofert.
 6. Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
 7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 107144