Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Przetargi 2017


Osoba publikująca: Krzysztof Bartoszek
Data publikacji: 2017-03-24
 
Dział: Przetargi 2017
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg gminnych: nr 100119R (ul. Działkowców), nr 100118R (pl. E. Mieszczańskiego, ul. Żwirki i Wigury), nr 100124R (ul. 11 Listopada) w miejscowości Gorzyce.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg gminnych: nr 100119R (ul. Działkowców) na odcinku od km 0+000 do km 0+041, nr 100118R (pl. E. Mieszczańskiego, ul. Żwirki i Wigury) na odcinku od km 1+726 do km 2+094, nr 100124R (ul. 11 Listopada) od km 0+000 do km 0+227 w miejscowości Gorzyce.
Data publikacji 2017-03-24
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zał. nr 6 - wzór umowy.
 4. Informacja z otwarcia.
 5. Zał nr 7 i zał. nr 8 - Dokumentacja projektowa i przedmiar robót.
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Ilość odwiedzin: 197029