Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
    Przetargi 2017


Osoba publikująca: Krzysztof Bartoszek
Data publikacji: 2017-06-02
 
Dział: Przetargi 2017
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 r.
Opis Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 r.
Data publikacji 2017-06-02
 

Osoby:
Marian Urbaniak
Tel: (15) 83 62 075 wew. 13

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Zapytanie z dnia 06.06.2017 r. i wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Informacja z otwarcia ofert.
 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

  Ilość odwiedzin: 384341