Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Zapytania ofertowe 2023 r.


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2023-05-16
 
Dział: Zapytania ofertowe 2023 r.
Nazwa pozycji Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
Opis Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, w skład którego wchodzą zadania: 1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej - część 1 oraz 2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej - część 2.
Data publikacji 2023-05-16
 

Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej?
 2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Zał. nr 2 - wzór umowy
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -31.05.2023

  Ilość odwiedzin: 95617