Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zapytania ofertowe 2022 r.
Zapytania ofertowe 2022 r.

 Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2022/2023. 2022-07-13
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2022/2023. 2022-06-27
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Budowa zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego LZS w Trześni, dz. ewid. 1000/2. 2022-01-04
Zapytanie ofertowe na usługę przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2022. 2022-01-04
Zapytanie ofertowe pn. Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Zalesie Gorzyckie na cele rekreacyjno - turystyczne. 2022-01-05
Zapytanie ofertowe pn. Budowa Street Workout Parku w Gorzycach 2022-01-10
Zapytanie ofertowe pn. Przebudowa placu zabaw w miejscowości Furmany 2022-02-15
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce w 2022 roku" 2022-05-20
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów budowlanych dla realizacji zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce" 2022-06-20
Zapytanie ofertowe pn. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 548/5 w miejscowości Trześń 2022-07-07
Zapytanie ofertowe na sporządzenie PFU wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce (...) 2022-08-11
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Dystrybucja węgla w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Gorzyce 2022-11-22Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2022-01-04
  Ilość odwiedzin: 384309