Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zapytania ofertowe 2023 r.
Zapytania ofertowe 2023 r.

 Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce. 2023-01-11
Zapytanie ofertowe pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześń na dz. ewid. 1690/1, 1691, 1697, 1721/1 2023-01-31
Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2024 2023-03-06
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach. 2023-03-15
Zapytanie ofertowe pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Urzędu Gminy Gorzyce, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 2023-04-18
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie instalacji piorunochronnej dziewięciu budynków należących do Gminy Gorzyce". 2023-04-25
Zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce na lata 2022-2032 wraz z aktualizacją w Bazie Azbestowej 2023-05-09
Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 2023-05-16
Zapytanie ofertowe pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Furmany na dz. ewid. 394, 588/6, 667. 2023-05-16
Zapytanie ofertowe pn.: Pełnienie obowiązków członka-przewodniczącego sądu konkursowego. 2023-05-29Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2023-01-11
  Ilość odwiedzin: 325469