Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zapytania ofertowe 2023 r.
Zapytania ofertowe 2023 r.

 Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce. 2023-01-11
Zapytanie ofertowe pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześń na dz. ewid. 1690/1, 1691, 1697, 1721/1 2023-01-31
Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2024 2023-03-06
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach. 2023-03-15
Zapytanie ofertowe pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Urzędu Gminy Gorzyce, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 2023-04-18
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie instalacji piorunochronnej dziewięciu budynków należących do Gminy Gorzyce". 2023-04-25
Zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce na lata 2022-2032 wraz z aktualizacją w Bazie Azbestowej 2023-05-09
Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 2023-05-16
Zapytanie ofertowe pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Furmany na dz. ewid. 394, 588/6, 667. 2023-05-16
Zapytanie ofertowe pn.: Pełnienie obowiązków członka-przewodniczącego sądu konkursowego. 2023-05-29
Zapytanie ofertowe na przeglądy placów zabaw na terenie gminy Gorzyce 2023-06-12
Zapytanie ofertowe pn. Pełnienie obowiązków członka-przewodniczącego sądu konkursowego o którym mowa w art. 335 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710). 2023-06-14
Zapytanie ofertowe pn. Pełnienie obowiązków członka-przewodniczącego sądu konkursowego o którym mowa w art. 335 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710). 2023-06-26
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce. 2023-06-27
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia w ramach zadania pn. Ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 2023-06-29
Zapytanie ofertowe pn. Pełnienie obowiązków członka-przewodniczącego sądu konkursowego o którym mowa w art. 335 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710). 2023-07-06
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce" 2023-07-25Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2023-01-11
  Ilość odwiedzin: 386619