Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zapytania ofertowe 2021 r.
Zapytania ofertowe 2021 r.

 Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe na usługę przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2021. 2021-01-15
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy rewitalizacji etap IIA. 2021-07-28
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyz technicznych istniejących osadników znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Gorzycach na działce o nr ewid. 1743/549. 2021-09-09
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce. 2021-09-09
Zapytanie ofertowe pn. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Gorzyce. 2021-09-23
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyz technicznych istniejących osadników znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Gorzycach na działce o nr ewid. 1743/549. 2021-09-28
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie trzech kart informacyjnych dla trzech przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj.: zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na terenach nieobjętych ustaleniami miejscoweg 2021-10-13
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie dwóch kart informacyjnych dla dwóch przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj.: zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na terenach nieobjętych ustaleniami miejscowego 2021-10-25
Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gorzyce, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 953 z działką sąsiednią numer ewidencyjny 957/1. 2021-12-13Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2021-01-15
  Ilość odwiedzin: 376721