Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Gorzyce Osiedle
 

 

Osiedle Gorzyce jest jednostką pomocniczą Gminy Gorzyce.
Organem uchwałodawczym Osiedla jest zebranie mieszkańców.Organem wykonawczym jest Zarząd Osiedla.

1.Skład Zarządu Osiedla :

Przewodniczący -  Pan Marian Zimnicki.

  1. Czerwińska Zofia,
  2. Kowalczyk Urszula,
  3. Piasecka Ewa,
  4. Sygutowski Władysław,
  5. Zatorski Mieczysław,
  6. Zimnicki Marcin.
2.Dyżury Zarządu:

Biuro zarządu znajduje się przy ul. 3 Maja 4, I piętro nr 12, telefon 15-836 10 76.

Przewodniczący, wtorek 8:00 - 9:00, czwartek 8:00 - 9:00, kom. 797 125 953.

Członkowie, środa 16:00-l 7:00, piątek 16:00- 17:00.

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców Osiedla, a szczególnie ludzi młodych, którzy swoją przyszłość chcą na stałe związać z naszym osiedlem.

 
  Data publikacji   2003-11-04Załączniki:
 1. Uchwała Nr XXVI/158/05 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Gorzyce.
 2. Uchwała Nr XXVI/159/05 Rady Gminy w sprawie określenia granic Osiedla Gorzyce.

Osoba, która stworzyła pozycję:   Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 396002