Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nr pozycji   9
  Nazwa pozycji   Zalesie Gorzyckie
 
Sołectwo Zalesie Gorzyckie jest jednostką pomocniczą Gminy Gorzyce.
Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie. Organem wykonawczym jest Sołtys.
W wyborach bezpośrednich w dniu 15 marca 2015 r. Sołtysem została wybrana Pani Anna Wicińska.
Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka w składzie:
  1. Kiliańska Ewa,
  2. Szałaj Damian,
  3. Bednarski Krzysztof,
  4. Wolak Anna.
 
  Data publikacji   2003-09-18Załączniki:
 1. Statut Sołectwa Zalesie Gorzyckie

Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewa Dul
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 395595