Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nr pozycji   4
  Nazwa pozycji   Motycze Poduchowne
 
Sołectwo Motycze Poduchowne jest jednostką pomocniczą Gminy Gorzyce.
Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie.Organem wykonawczym jest Sołtys.
W wyborach bezpośrednich w dniu 15 marca 2015 r. Sołtysem został wybrany ponownie Pan Marian Chmura.
Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka w składzie:
  1. Hara Danuta,
  2. Lasota Janina,
  3. Trościński Julian,
  4. Zając Agnieszka.
 
  Data publikacji   2003-09-18Załączniki:
 1. Statut Sołectwa Motycze Poduchowne

Osoba, która stworzyła pozycję:   Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 396005