Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nr pozycji   7
  Nazwa pozycji   Trześń
 
Sołectwo Trześń jest jednostką pomocniczą Gminy Gorzyce.
Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie.Organem wykonawczym jest Sołtys.
W wyborach bezpośrednich zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r. Sołtysem wybrany został Pan Henryk Matyka.
 Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka w składzie:
  1. Duma Ewa,
  2. Saja Wojciech,
  3. Gamoń Dariusz,
  4. Baran Anna.

 
  Data publikacji   2003-09-18Załączniki:
 1. Statut Sołectwa Trześni

Osoba, która stworzyła pozycję:   Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 395588