Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nr pozycji   3
  Nazwa pozycji   Furmany
 
Sołectwo Furmany jest jednostką pomocniczą Gminy Gorzyce.
Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie.Organem wykonawczym jest Sołtys.
W wyborach bezpośrednich zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r. sołtysem wybrany został Pan Wiesław Biskup.
Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka w składzie:
  1. Turbiarz Łucja,
  2. Kantor Leszek,
  3. Pięta Małgorzata,
  4. Walicka Grażyna.

 
  Data publikacji   2003-06-25Załączniki:
 1. Statut Sołectwa Furmany

Osoba, która stworzyła pozycję:   Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 395582