Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nr pozycji   6
  Nazwa pozycji   Sokolniki
 
Sołectwo Sokolniki jest jednostką pomocniczą Gminy Gorzyce.
Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie. Organem wykonawczym jest Sołtys.
W wyborach bezpośrednich zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r. Sołtysem wybrany został Pan Józef Turbiarz.
Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, w składzie:
  1. Nawrocki Grzegorz,
  2. Kałdon Bogumiła,
  3. Duma Włodzimierz,
  4. Robak Stanisława.
 
  Data publikacji   2003-06-25Załączniki:
 1. Statut Sołectwa Sokolniki

Osoba, która stworzyła pozycję:   Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 395705