Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nr pozycji   8
  Nazwa pozycji   Wrzawy
 
Sołectwo Wrzawy jest jednostką pomocniczą Gminy Gorzyce.
Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie. Organem wykonawczym jest Sołtys.
W wyborach bezpośrednich zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r. Sołtysem wybrany został ponownie Pan Marian Kopyto.

Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, w składzie:
  1. Bartoszek Marek,
  2. Broda Marian,
  3. Drozd Krzysztof,
  4. Duma Małgorzata,
  5. Fietko Leszek,
  6. Piątek Leszek,
  7. Śpiewak Kazimierz,
  8. Woźniak Tadeusz.

 
  Data publikacji   2003-06-25Załączniki:
 1. Statut Sołectwa Wrzawy

Osoba, która stworzyła pozycję:   Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 395839