Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nr pozycji   2
  Nazwa pozycji   Gorzyce
 
Sołectwo Gorzyce jest jednostką pomocniczą Gminy Gorzyce.
Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie.Organem wykonawczym jest Sołtys.
W wyborach bezpośrednich zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r. sołtysem wybrana została Pani Anna Kozieł
Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, w składzie:
  1. Chmielowiec Piotr,
  2. Koper Anna,
  3. Laskowska Aleksandra,
  4. Surówka Anna.

 
  Data publikacji   2003-06-25Załączniki:
 1. Statut Sołectwa Gorzyce

Osoba, która stworzyła pozycję:   Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Osoba odpowiedzialna za treść:   Ignacy Gilewski
 
  Ilość odwiedzin: 395874