Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r.
 
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r.
 
Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego
Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego ... więcej >>>
Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego ... więcej >>>
Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego ... więcej >>>
Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych ... więcej >>>
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtó ... więcej >>>
KOMUNIKAT liczba mieszkańców w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
KOMUNIKAT liczba mieszkańców w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu ... więcej >>>
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu dotyczący przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu dotyczący przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego ... więcej >>>
Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów do Gminnych, Miejskich i Powiatowych Komisji Wyborczych
Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów do Gminnych, Miejskich i Powiatowych Komisji Wyborczych ... więcej >>>
KOMUNIKAT dotyczący sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących w wyborach samorządowych w 2018 r.
KOMUNIKAT dotyczący sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących w wyborach samorządowych w 2018 r. ... więcej >>>
Wykaz urzędników wyborczych powołanych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w gminach z terenu właściwości Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Wykaz urzędników wyborczych powołanych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w gminach z terenu właściwości Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu ... więcej >>>
INFORMACJA dla komitetów wyborczych
INFORMACJA dla komitetów wyborczych ... więcej >>>
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ... więcej >>>
INFORMACJA WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23 sierpnia 2018 r. wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj
INFORMACJA WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 23 sierpnia 2018 r. wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie ... więcej >>>
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 R. Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w celu przeprowadzenia w
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORZYCE Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 R. Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych ... więcej >>>
Obwieszczenie Marszałka województwa Podkarpackiego o podziale na okręgi wyborcze
Obwieszczenie Marszałka województwa Podkarpackiego o podziale na okręgi wyborcze ... więcej >>>
Obwieszczenie Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego o podziale na okręgi wyborcze
Obwieszczenie Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego o podziale na okręgi wyborcze ... więcej >>>
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ... więcej >>>
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa ... więcej >>>
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego ... więcej >>>
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządz ... więcej >>>
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 29 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 październ
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 29 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ... więcej >>>
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania t ... więcej >>>
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ... więcej >>>
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niep
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a tak ... więcej >>>
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sej ... więcej >>>
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu teryto ... więcej >>>
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 września 2018 r. o terminie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 września 2018 r. o terminie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych ... więcej >>>
Informacja o dodatkowym naborze do składów TKW oraz terminach losowania
Informacja o dodatkowym naborze do składów TKW oraz terminach losowania ... więcej >>>
Postanowienie Nr 174/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Postanowienie Nr 174/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego ... więcej >>>
Postanowienie Nr 174/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
Postanowienie Nr 174/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych ... więcej >>>
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach ... więcej >>>
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach, powołanej do przeprowadzenia wybo ... więcej >>>
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządz
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach, powołanej do przeprow ... więcej >>>
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZYCACH z dnia 12 września 2018 r. o składzie Komisji, jej siedzibie i dyżurach komisji pełnionych w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZYCACH z dnia 12 września 2018 r. o składzie Komisji, jej siedzibie i dyżurach komisji pełnionych w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kand ... więcej >>>
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 września 2018 roku Wójt Gminy Gorzyce podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania kor
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 września 2018 roku Wójt Gminy Gorzyce podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych sied ... więcej >>>
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ... więcej >>>
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu nr 192/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu nr 192/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zar ... więcej >>>
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gorzyce zarządzonych na dzień 21 października 2018
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gorzyce zarządzonych na dzień 21 p ... więcej >>>
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gorzyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gorzyce zarządzonych na dzień 21 p ... więcej >>>
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Gorzyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Gorzyce zarządzonych na dzień 21 październi ... więcej >>>
INFORMACJA O SKŁADZIE I PEŁNIONYCH FUNKCJACH w obwodowych komisjach wyborczych
INFORMACJA O SKŁADZIE I PEŁNIONYCH FUNKCJACH w obwodowych komisjach wyborczych ... więcej >>>
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach ... więcej >>>
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego ... więcej >>>
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego ... więcej >>>
POSTANOWIENIE NR 418/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Gorzyce w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i wójta wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
POSTANOWIENIE NR 418/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Gorzyce w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i wójta wybranych ... więcej >>>
  Ilość odwiedzin: 384306