Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  OGŁOSZENIA
Liczba odwiedzin kategorii: 17500

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce

Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2009-02-09

 Nazwa pozycji Data
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2015 ROK 2016-05-25
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2016 ROK 2017-05-18
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2017 ROK 2018-05-23
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok 2019-05-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 2019-09-12
Komunikat Wójta Gminy Gorzyce w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok." 2019-09-20
OGŁOSZENIE o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w GPPiRPAoPN na 2020 2020-01-21
OGŁOSZENIE o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-01-21
OGŁOSZENIE o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-03-02
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2020-03-02
OGŁOSZENIE o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w GPPoRPA 2020-03-02
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w GPPiRPAoPN na 2020 r. 2020-03-02
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok 2020-05-15
OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-06-08
OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonych w GPPiRPAoPN na 2020 rok 2020-06-08
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określonych w GPPiRPAoPN na 2020 r. 2020-07-01
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2020-07-01
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rok" 2020-08-18
Komunikat Wójta Gminy Gorzyce w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-08-26
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w GPPiRPAorazPN na 2021 rok 2021-01-26
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2021-01-26
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-03-09
OGŁOSZENIE o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-03-09
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY GORZYCE Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 2021-03-09
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2020 ROK 2021-05-18
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2022 rok" 2021-08-25
Komunikat Wójta Gminy Gorzyce w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" 2021-09-02


  Ilość odwiedzin: 1386161