Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zakład Gospodarki Komunalnej
Liczba odwiedzin kategorii: 13211

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GORZYCACH

Kierownik:            Leszek Węgiel
Adres:                   ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce  
e-mail: biuro@zgkgorzyce.pl,zgkgorzyce@pnet.pl
strona internetowa: www.zgkgorzyce.pl

Centrala

(15) 644-68-39

(15) 836-26-96

 

Fax

(15) 836-23-57

 

Kierownik Zakładu

(15) 644-68-08

 

Zastępca Kierownik/Główny Księgowy

(15) 644-68-09

 

SUW Gorzyce

czynny cała dobę, zgłoszenie awarii

(15) 644-68-43

 e-mail: suw@zgkgorzyce.pl

Oczyszczalnia ścieków

czynny cała dobę, zgłaszanie awarii

(15) 644-68-38

oczyszczalnia@zgkgorzyce.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej - jest jednostką organizacyjną Gminy Gorzyce działającą w formie zakładu budżetowego.

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb Gminy w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców na usługi komunalne w tym:

 

1.         Obsługa kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej na terenie gminy oraz obsługa oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody.

2.         Świadczenie usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków komunalnych.

3.         Wywóz odpadów komunalnych ( segregacja odpadów i wywóz nieczystości płynnych).

4.         Prowadzenie robót remontowo - budowlanych na obiektach komunalnych.

5.         Obsługa oświetlenia ulicznego.

6.         Likwidacja dzikich wysypisk.

7.         Utrzymanie terenów komunalnych ( koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, naprawa

            ogrodzeń i urządzeń na placach zabaw ).

8.         Utrzymanie dróg, przystanków, mostów, rowów, remonty chodników, znaków drogowych ).

9.         Utrzymanie kanalizacji deszczowej.

10.       W okresie zimowym zwalczanie śliskości na jezdniach i odśnieżanie

 Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2016-04-13

  Ilość odwiedzin: 2222726