Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zakład Gospodarki Komunalnej
Liczba odwiedzin kategorii: 14484

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GORZYCACH

Dyrektor:            Leszek Węgiel
Adres:                ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce  
e-mail: biuro@zgkgorzyce.pl,zgkgorzyce@pnet.pl
strona internetowa: www.zgkgorzyce.pl

Centrala

(15) 644-68-39

(15) 836-26-96

 

Fax

(15) 836-23-57

 

Dyrektor Zakładu

(15) 644-68-08

 

Zastępca Dyrektora/Główny Księgowy

(15) 644-68-09

 

Dyrektor ds. technicznych

 

                (15) 644-68-08

SUW Gorzyce

czynny cała dobę, zgłoszenie awarii

(15) 644-68-43

 e-mail: suw@zgkgorzyce.pl

Oczyszczalnia ścieków

czynny cała dobę, zgłaszanie awarii

(15) 644-68-38

oczyszczalnia@zgkgorzyce.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej - jest jednostką organizacyjną Gminy Gorzyce działającą w formie zakładu budżetowego.

 1. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokojenie potrzeb Gminy i jej mieszańców  w zakresie usług komunalnych w szczególności:
1) Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do dostawy wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, oraz odbioru i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny od mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Gorczyce.
2)  Odbiór i transport odpadów komunalnych płynnych od właścicieli oraz od władających nieruchomością, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3) Obsługa PSZOK.
4) Prowadzenie robót konserwatorskich na obiektach komunalnych Gminy.
5) Obsługa oświetlenia ulicznego i parkowego.
6) Likwidacja dzikich wysypisk.
7) Utrzymanie terenów komunalnych tj. koszenie traw, pielęgnacja drzew i żywopłotów, naprawa ogrodzeń przy obiektach gminnych.
8) Bieżące utrzymanie dróg, czystości pasów drogowych, przystanków, przepustów wodnych, rowów, mostów, kładek.
9) Obsługa sieci kanalizacji deszczowej oraz przepompowni wód deszczowych.
10) Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni dróg i chodników.
11) Bieżące utrzymanie i remonty znaków drogowych oraz wiat przystankowych.
12) W okresie zimowym zwalczanie śliskości na jezdniach, chodnikach i ich odśnieżanie.
13) Administrowanie targowiskiem gminnym.
14) Wyłapywanie, przetrzymywanie oraz dokarmianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gorzyce.
2. Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gorzycach stanowi załącznik do Statutu.Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2016-04-13

  Ilość odwiedzin: 594681