rg100

 

Krzysztof Maruszak

Przewodniczący

Okręg Wyborczy nr 12

Paweł Słonina

Wiceprzewodniczący

Okręg Wyborczy nr 13

Marian Chmura

Radny

Okręg Wyborczy nr 1

Teresa Czerwińska

Radna

Okręg Wyborczy nr 2

Anna Cetnarska

Radna

Okręg Wyborczy nr 3

Tomasz Dziorek

Radny

Okręg Wyborczy nr 4

Marcin Krzemiński

Radny

Okręg Wyborczy nr 5

Damian Wrona

Radny

Okręg Wyborczy nr 6

Robert Pasieczny

Radny

Okręg Wyborczy nr 7

Barbara Kaczor

Radna

Okręg Wyborczy nr 8

Szczepan Bartoszek

Radny

Okręg Wyborczy nr 9

Alicja Wydra

Radna

Okręg Wyborczy nr 10

Tadeusz Turek

Radny

Okręg Wyborczy nr 11

Józef Turbiarz

Radny

Okręg Wyborczy nr 14

Bronisława Kochowska

Radna

Okręg Wyborczy nr 15