Zawiadamia się, że w dniu 13 kwietnia  2011 r. o godz. 15:30 w sali USC w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

.

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.
5.Wolne wnioski. 
6.Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner