rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 24 marca 2011 r. o godz. 13:00 w sali USC w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się VI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Przedstawienie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
  4. . Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie wniosku o zmianę uchwały nr XXXVII/228/06 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 luty 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania odcieków na terenie Gminy Gorzyce.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) ustalenia zasad przysługiwania diet radnym (dwa projekty uchwał);
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Gorzyce liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych …;
3) wyrażenia (nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011-2020;
5) zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2011 Gminy Gorzyce;
6) zmian budżetu na 2011 rok.

  1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Sesji.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad.
e-max.it: your social media marketing partner