rada gminy gorzyceZawiadamia się, że w dniu 2 grudnia 2010 r. o godz. 9:00 w sali USC Urzędu Gminy Gorzyce odbędzie się I Sesja Rady Gminy.
O godzinie 8:00 w Kościele Parafialnym w Gorzycach odprawiona zostanie Msza Święta na okoliczność rozpoczęcia VI kadencji Samorządu. .


Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wręczenie zaświadczeń radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady VI kadencji;
  1. wybór komisji skrutacyjnej,
  2. zgłaszanie kandydatów,
  3. przeprowadzenie głosowania.
 7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:
  1. wybór komisji skrutacyjnej,
  2. zgłaszanie kandydatów
  3. przeprowadzenie głosowania.
 9. Wybór komisji stałych Rady Gminy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Sesji.

Sesji.

e-max.it: your social media marketing partner