rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Nadanie godności Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce księdzu Władysławowi Drewniakowi.

4. Przedstawienie protokołów z LIII i LIV Sesji Rady Gminy.

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Zatwierdzenie protokołów z ostatnich dwóch Sesji.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie mijającej kadencji.

9. Wystąpienia zaproszonych gości i radnych.

10. Zakończenie obrad.

 

 

Przed Sesją o godz. 8.00 odprawiona zostanie msza święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli i Świętego Franciszka Salezego w Gorzycach.

e-max.it: your social media marketing partner