rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 30 września 2014 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LIII sesja Rady gminy Gorzyce.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przedstawienie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.

5.Wstępna prezentacja Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020: „Gmina Gorzyce 2020”.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok (proj. 48);

2)w sprawie w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej (proj. 49);

3)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Motycze Poduchowne;

4)w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym (działki na Placu Handlowym w Gorzycach).

8.Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Sesji.

9.Wolne wnioski.

10.Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner