rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 2 grudnia 2010 r. o godz. 9:00 w sali USC Urzędu Gminy Gorzyce odbędzie się I Sesja Rady Gminy.
O godzinie 8:00 w Kościele Parafialnym w Gorzycach odprawiona zostanie Msza Święta na okoliczność rozpoczęcia VI kadencji Samorządu.

 Porządek obrad Sesji:
1.Otwarcie Sesji. 
2. Wręczenie zaświadczeń radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. 
3.  Złożenie ślubowania przez radnych. 
4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
5.  Przyjęcie porządku obrad. 
6.  Wybór Przewodniczącego Rady VI kadencji;     


a) wybór komisji skrutacyjnej,      
b) zgłaszanie kandydatów,      
c) przeprowadzenie głosowania.


7.  Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
8.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:    


a) wybór komisji skrutacyjnej,    
b) zgłaszanie kandydatów    
c)  przeprowadzenie głosowania.


9.Wybór komisji stałych Rady Gminy.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie Sesji.

e-max.it: your social media marketing partner