REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – ZASIŁEK RODZINNY

RREFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
tel. 15 836 17 20
ul. 3 Maja 4 pok. nr 7
 

Wniosek o zasiłek rodzinny możesz złożyć przez platformy internetowe:

 www.epuap.gov.pl bankowość internetową

W przypadku złożenia dokumentów w formie elektronicznej wnioski podpisuje się profilem zaufanym.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania

ZASIŁEK RODZINNY
  Dokumenty do pobrania. Dokumenty składasz w wersji papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami w UG Gorzyce Załączniki do złożenia wraz z dokumentami
 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
DO  POBRANIA

 1. Wniosek o zasiłek rodzinny
 2. Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny w przypadku większej liczby członków rodziny
 3. Informacja o zasiłku rodzinnym 
  Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

DO POBRANIA
 1. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
 2. Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki
 3. Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu w internacie
 4. Oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego
 5. Oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego
 6. Druk oświadczenia odnośnie bezrobocia
 7. Druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną
TERMINY

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Urząd Gminy Gorzyce informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. będą wydane i przyjmowane wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (SZO)  na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

v  Jeżeli złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31.08.2021 r. otrzymasz decyzję i wypłatę świadczeń (za listopad) do końca listopada.

v  Jeżeli złożysz wniosek wraz z wymaganymi  dokumentami w okresie od dnia 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r. otrzymasz decyzję i wypłatę świadczeń (za listopad i grudzień) do końca grudnia.

v  Jeżeli złożysz wniosek wraz z wymaganymi   dokumentami w okresie od dnia 01.11.2021 r. do 30.11.2021 r. otrzymasz decyzję i wypłatę świadczeń (za listopad, grudzień, styczeń i luty) do końca lutego następnego roku.

v  Jeśli zaś wniosek zostanie złożony w okresie  od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r. świadczenia zostaną wypłacone (za grudzień, styczeń i luty) do końca lutego następnego roku.