REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

RREFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

tel. 15 836 17 20
ul. 3 Maja 4 pok. nr 7

 

Wniosek o zasiłek rodzinny możesz złożyć przez platformy internetowe:

www.epuap.gov.pl

bankowość elektroniczną

W przypadku złożenia dokumentów

w formie elektronicznej wnioski podpisuje się profilem zaufanym.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
 

Dokumenty do pobrania.

Dokumenty składasz w wersji papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami w UG Gorzyce

Załączniki do złożenia wraz z wnioskiem
 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

DO POBRANIA

1. Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

2. Informacja o zasadach przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

1. Orzeczenie o niepełnosprawności

2. Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki - DRUK DO POBRANIA

e-max.it: your social media marketing partner