REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

RREFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

tel. 15 836 17 20
ul. 3 Maja 4 pok. nr 4

 

Wniosek możesz złożyć przez platformy internetowe:

www.epuap.gov.pl

bankowość internetową

W przypadku złożenia dokumentów

w formie elektronicznej wnioski podpisuje się profilem zaufanym.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
 

Dokumenty do pobrania.

Dokumenty składasz w wersji papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami w UG Gorzyce

Załączniki do złożenia wraz z dokumentami
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie jeżeli rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad najbliższą poważnie niepełnosprawną osobą.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie.

DO POBRANIA

1.Wniosek o wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego

2.Załącznik do wniosku o SZO w przypadku większej liczby członków rodziny

3. Informacja o specjalnym zasiłku opiekuńczym

- kopia dowodu osobistego,

- świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, pit-y 11 i inne niezbędne dokumenty do udokumentowania dochodu utraconego i uzyskanego,

- nakaz płatniczy za wymagany rok (w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne),

- kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

- inne niezbędne dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku (poniżej do pobrania)

DO POBRANIA

1. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

2. Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki

3. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

4. Druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną

5. Druk oświadczenia odnośnie bezrobocia

TERMINY

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

2020/2021

Urząd Gminy Gorzyce informuje, że

od 1 sierpnia 2020 r. będą wydane i przyjmowane wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego(SZO) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

v  Jeżeli złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31.08.2020 r. otrzymasz decyzję i wypłatę świadczeń (za listopad) do końca listopada.

v  Jeżeli złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r. otrzymasz decyzję i wypłatę świadczeń (za listopad i grudzień) do końca grudnia.

v  Jeżeli złożysz wniosek wraz z wymaganymi   dokumentami w okresie od dnia 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. otrzymasz decyzję i wypłatę świadczeń (za listopad, grudzień, styczeń i luty) do końca lutego następnego roku.

v  Jeśli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. świadczenia zostaną wypłacone (za grudzień, styczeń i luty) do końca lutego następnego roku.