REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

- DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA -

tel. 15 836 20 75 wew. 23 

LP Dokumenty do pobrania Opis dokumentu Instrukcja
1 Formularz CEIDG-1 Wniosek o wpis / zmianę wpisu/ zawieszenie/ wznowienie / wykreślenie działalności 
do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (obowiązuje od dnia 30.04.18)
2 Lista kodów PKD Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), zwaną dalej "PKD 2007 stosowana w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej  
3 Formularz ZUS ZUA  Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej jak wypełnić ZUS ZUA
4 Formularz ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych jak wypełnić  ZUS ZZA
5 Formularz ZUS ZCNA

Zgłoszenie danych o członkach rodziny

dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

jak wypełnić  ZUS ZCNA
6 Formularz ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej jak wypełnić  ZIUA
7 Formularz ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń  jak wypełnić ZWUA
8

 

VAT-R(13)

 

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług  

 

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

jest pierwszym wnioskiem, który składa przedsiębiorca.

Jeżeli Przedsiębiorca posiada Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny może założyć firmę przez Internet. Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego może wypełnić wniosek elektronicznie i podpisać go w ciągu 7 dni w każdym urzędzie gminy lub miasta.

Wniosek elektronicznie można wypełnić na stronie CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e

Do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyć dokumenty ubezpieczeniowe ZUS. Ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Do wniosku można dołączyć również formularz VAT-R (rejestrowanie płatnika VAT lub zmiana poprzedniej deklaracji).