Tło po lewej stronie białe po prawej granatowe. Na białym tle grafika – herb gminy otoczony napisem Rada Gminy Gorzyce. Na granatowym tle napis  zawiadomienie o obradach Rady Gminy Gorzyce. Zawiadamia się, że 28 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Gorzyce.


 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce na lata 2021-2025;
2)    w sprawie przyjęcia Sprawozdania monitoringowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
3)    w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/168/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gorzyce;
4)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Wrzawy;
5)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
6)    w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania polegającego na opracowaniu Strategii Gminy Gorzyce na lata 2021-2030;
7)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.


5.    „Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań”-opinia Komisji Oświaty
6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie obrad.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii sesja zamknięta  dla publiczności. Sesję można śledzić na żywo na stronie www.gminagorzyce.pl