Tło po lewej stronie białe po prawej granatowe. Na białym tle grafika – herb gminy otoczony napisem Rada Gminy Gorzyce. Na granatowym tle napis  zawiadomienie o obradach Rady Gminy Gorzyce. Zawiadamia się, że 31 marca 2021 r. o godz. 14.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Gorzyce.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4.    Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Radomyśl
nad Sanem przez Gminę Gorzyce zadania z zakresu pomocy społecznej;
2)    w sprawie rozpatrzenia petycji;
3)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych
w miejscowości Gorzyce;
4)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
5)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata
2021-2037.


5.    Wolne wnioski.  
6.    Zakończenie obrad.

Z uwagi na trwający stan epidemii sesja zamknięta  dla publiczności. Sesję można śledzić na żywo na stronie www.gminagorzyce.pl