rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   27 stycznia  2020 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach odbędzie się XX sesja Rady Gminy Gorzyce.

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja o sporządzonych protokołach z XVI i XVII sesji Rady Gminy-wniesienie ewentualnych uwag.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
2)    w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3)    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
4)    w sprawie kreślenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;
5)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok.


6.    Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner