rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   30 grudnia  2019 r. o godz. 8.00 w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gorzycach odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Gorzyce.

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta o działaniach między sesjami.

4.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
2)    w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/262/2002 Rady  Gminy w Gorzycach z dnia
22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce;
3)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.


5.    Budżet Gminy Gorzyce na 2020 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2020-2037:


1)    Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem;
2)    Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2037
3)    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4)    Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy;
5)    Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji;
6)    Dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie;
7)    Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
8)    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2037.


6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner