rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   8 października 2019 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gorzyce.

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/ 220 /09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ”.

 4.    Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner