rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   27 września 2019 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja o Protokole nr IX/19 z sesji Rady Gminy Gorzyce oraz wniesienie ewentualnych uwag.
4.    Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne;
2)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń;
3)    w sprawie nadania nazwy Wiśniowa ulicy położonej w południowo-wschodniej części miejscowości Gorzyce, Gmina Gorzyce;
4)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok;
5)    zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2037.


6.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner