rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   8 października 2019 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach odbędzie się X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawiezaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach";
2)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

 
4.    Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner