rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   14 czerwca 2019 r. o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach odbędzie się IX sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja o sporządzonym protokole z VI sesji Rady Gminy oraz wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminy Gorzyce
2)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.


6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie roboczej części obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner