rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   16 maja 2019 r. o godz. 8.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Gorzyce-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce
2)    w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce
3)    w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce
4)    w sprawie przyjęcia Sprawozdania monitoringowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
5)    w sprawie przyjęcia Sprawozdania monitoringowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z jego aktualizacją
6)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.


6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner