rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   6 marca 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się VI sesja Rady Gminy Gorzyce. 

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja o przeprowadzonych 24 lutego 2019 r. wyborach sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla. Wręczenie zaświadczeń wybranym sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
2)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy;
3)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Furmany;
4)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce;
5)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok;
6)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2037.


6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner