rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że  14 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się V sesja Rady Gminy Gorzyce. 

 Porządek obrad: 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4.    Podjęcie uchwał:

 

1) w sprawie ustalenia ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków ochotniczych straży pożarnych;

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok


5.    Wolne wnioski.  
6.    Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner