rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że  29 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się IV sesja Rady Gminy Gorzyce. 

 

 Porządek obrad: 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu;
2)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
3)    w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
4)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.


5.    Budżet Gminy Gorzyce na 2019 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019-2037:


1)    Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem;
2)    Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2037
3)    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4)    Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy;
5)    Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji;
6)    Dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie;
7)    Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
8)    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2037.


6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner